I London monterade vi snickerier tillverkade i egen regi på Värmdö.
Allt organiserades av oss, tillverkning, transport och montering.