På uppdrag av Thulefastigheter renoverar vi just nu
TV 4 huset.
Under produktion av tv-pogram arbetar vi med största försiktighet för att inte störa.
Det blir nytt gym, omklädningsrum, duschar, bastu, loger, kontor och försäljning.