På vindö i Stockholms vackra skärgård gjordes en total renovering av sommarhus.

Alla golven revs ut för att uppgradering av värmesystemet skulle kunna utföras. Vattenburen golvvärme installerades varpå en luftvärme pump från IVT blev monterad. Golven som lades var homogena ekplank från Föllinge, som oljades för att få vackert djup i trät.